Den bezpečnějšího internetu: Víc než hra, je to tvůj život!

Den bezpečnějšího internetu: Víc než hra, je to tvůj život!

Publikováno: 7. února 2012
Štítky: , , , ,

Bezpečnější internet především pro děti si klade za cíl Den bezpečnějšího internetu (Safer internet Day). Posuďte sami do jaké míry k tomu mohou přispět spoty z let 2011 a 2012. Proti tomu co se skutečně děje na internetu je tohle jen odvárek, který tak maximálně utvrdí rodiče v tom, že vlastně o nic nejde.

Víc než hra, je to tvůj život!

Den bezpečnějšího internetu je každoročně organizován mezinárodní sítí INSAFE. Je nepsaným pravidlem, že tento svátek všech příznivců bezpečnějšího internetu se koná druhý den v druhém týdnu druhého měsíce roku, takže pro rok 2012 je jeho datum 7. února.
[zdroj: www.saferinternet.cz]

Letošní „tématické video“ na Den bezpečnějšího internetu 2012 postrádá cokoliv smysluplného a zajímavého, co by alespoň dokázalo upoutat pozornost a předat sdělení.  Slogan „Objevujte digitální svět spolu, bezpečně“ sice možná evokuje zapojení rodičů popř. prarodičů do jakéhosi mezigeneračnímu dialogu, jenže představa společného brouzdání po internetu chce opravdu velkou dávku fantazie.

Porovnejte se staršími spoty Linky bezpečí Chraňte své děti na internetu, Nikdy nevíš kdo je na druhé straně a Každý pátý člověk se vydává za někoho jiného.

Safer Internet Day 2012

V této souvislosti se nabízí analogie s kampaní BESIPu Nemyslíš zaplatíš!, kde spoty také po restrikcích nevhodných pasáží a posléze ukončení spolupráce s Filipem Renčem ztratily původní kouzlo a účinnost. Přitom téma bezpečnosti dětí na internetu by si zasloužilo mnohem větší výmluvnost a apel na akci.