Diskuse o reklamě a hudbě z reklam

diskuseHledáte reklamu, ale nemůžete jí nikde najít? Zajímá vás hudba z reklamy?
Napište do diskuse na této stránce, a ostatní vám možná poradí.

Důležité:
Nejdřív použijte vyhledávání na webu TVspoty.cz, jestli informace o hudbě z reklamy už není v popisu u konkrétního spotu.

Nebo se podívejte do abecedního seznamu písniček z reklam.

>> PŘIDAT DOTAZ <<