Fernet Stock 8000: Zorbing s medvídky (zakázaná reklama)

Fernet Stock 8000: Zorbing s medvídky (zakázaná reklama)

Publikováno: 16. dubna 2010
Štítky: ,

Fernet Stock 8000 ve své zakázané reklamě na osmitisícovku doplatil na mladistvý zjev a projev hereček. Ty totiž vypadají na méně než 25 let, což odporuje Kodexu Rady pro reklamu České republiky. Z tohoto důvodu byla shledána jako neetická a zakázána pro vysílání. Nic na tom nemění ani fakt, že oběma herečkám bylo v době natáčení spotu 27 a 28 let.

Ani nápad s pitím Fernet Stocku 8000 společně  gumovými medvídky nepochází z hlavy výrobce, ale vymysleli si ho sami konzumenti. Samotný spot nic převratného nenabízí – dvě holky vlezou do koule na zorbing, s sebou si vezmou Fernet Stock 8000 a gumové medvídky, a samozřejmě se pustí do konzumace. Celkový dojem z reklamy je hravý, možná až dětský, což také pravděpodobně nakonec vedlo k zákazu reklamy.

Čistě tvoje věc.

Rada pro reklamu České republiky prohlásila, že televizní reklama na nový produkt Stocku Plzeň – Fernet Stock 8000 – je neetická. Podle Rady televizní spot, v němž herečky pijí Fernet Stock 8000 v kombinaci s gumovými medvídky, neodpovídá jejímu Kodexu, který mimo jiné stanoví, že „žádná osoba vystupující v reklamě jako konzument alkoholického nápoje nesmí jako osoba mladší 25 let ani vypadat a fakticky musí být starší 25 let“. Rada tak vyhověla stížnosti fyzické osoby, které se zdálo, že reklama nabádá ke konzumaci alkoholu mladistvými. […]
(zdroj http://www.regionplzen.cz/)