Oživení: Krademe. Děkujeme, že vám to nevadí.

Oživení: Krademe. Děkujeme, že vám to nevadí.

Publikováno: 7. listopadu 2011
Štítky: , ,

Nechovejte se jako stádo, které si nechá všechno líbit, a nenechte si kálet na hlavu. Zajímavý počin nevládní neziskové organizace Oživení prosazující principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje a projektu Bezkorupce.cz. Spoty „Nádaží“ a „Nemocnice“ až nepříjemně názorně ukazují, proč je v České republice tak snadné krást.

Možná trochu zarážející je v této souvislosti seznam partnerů občanského sdružení Oživení na webu www.oziveni.cz, kde je například Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Siemens nebo Praha.

Upozorňujeme cestující, že rychlík šohaj nepřijede. Kvůli podvodům ve výběrovém řízení byly nakoupeny vlakové soupravy, které nevyhovují provozním předpisům. Vlaková doprava je zrušena.

Oznamujeme pacientům, že kvůli výhodně předraženému nákupu nové magnetické rezonance byl vyčerpán rozpočet na ambulantní služby. Lékařská pohotovost je od této chvíle uzavřena.

Krademe. Děkujeme, že vám to nevadí.

Nemocnice – bezkorupce.cz

Netolerujte korupci

Korupce prorůstá českou společnost již řadu let a stále se nám nedaří ji efektivně čelit a omezovat její vliv. Přitom korupce deformuje a ohrožuje základní principy demokracie a způsobuje vážné škody na našem hospodářství. Přes deklarované snahy mnoha vlád a politiků proti ní bojovat jsou výsledky dosavadního protikorupčního úsilí mizivé a naše veřejná moc v protikorupční politice jednoznačně selhává. Odpovědnost za tento stav nenese jen naše politická reprezentace, ale také veřejnost samotná. Pokud jsou občané vůči problému korupce apatičtí či tolerantní, usnadňují korupčním aktérům jejich situaci a korupce se stane společensky akceptovanou normou s neblahými sociálními dopady na nás všechny.